hero2

Dream Team | دریم تیم

Dream Team | دریم تیم
ساخته شده در 1403/1/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم!

دریم تیم؛ تیمی با هدف ترجمه آثاری از شرق و غرب به زبان پارسی می‌باشد؛ هدف ما آشنا کردن مردم ایران زمین با کمیک بوک و مانگا‌ست.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

همان‌طور که اطلاع دارید اداره تیم و هدایت آن به  هزینه‌های اعم از حقوق عوامل و هزینه ربات می‌باشد! 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند