hero2

Ya3in

Ya3in
ساخته شده در 1402/5/13
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من یک بدبخت هستم که برای تبلیغ چنل نیاز به حمایت دارم 

 

در چنل تلگرام من میم های ترند شده دور از تموم دغدغه های انسانی تا بتونیم لبخند ریزی بر روی لب های شما بیاریم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند