hero2

پوریانو

پوریانو
ساخته شده در 1401/9/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کوک پیانو🎹

پوریانو هستم👁🎹

تو چنل یوتیوبم آهنگ های معروف رو با پیانو میزنم؛

اگه دوست داشتید (که بعید بدونم) میتونید برای بهتر شدن‌ کیفیت کارام تو یوتیوب حمایت کنید👁♡

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند