شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    خودتان را معرفی کنيد و بنويسيد چه فعاليتی انجام می دهيد و چه مدت از فعاليت شما می گذرد. اينکه بتوانيد خود را در چند خط معرفی کنيد کسانی که صفحه شما را مشاهده کنند به راحتی شما را خواهند شناخت و از فعاليت شما مطمئن خواهند شد.

    سلام من آرش هستم بنده از بازی ویدئوی کلیپ میسوزم و بازی ها نقد برسی انجام میدم 

    چرا من در حامی باش هستم؟

    در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد. خوب با لطف شما اگر دوستی دوست داش میتونه ها می باشه هم کفیت کار بنده بهتر می شه هم ویدئو بیشتر میتونم بسازم 

درحال بارگذاری صفحه...