شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    بعد از دیدن کانال اقای دکتر کامپیوترکا دوست داشتم وارد این داستان بشم تا اینکه مرگ تک انیمه من رو مصمم کرد .

درحال بارگذاری صفحه...