hero2

دانژه

دانژه
ساخته شده در 1402/7/14
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دانژه پادکستی با رنگ و بوی موسیقی و دنیای آوازهاست؛ در این پادکست، ما میکسی از آهنگ‌های مختلف را در تم‌های متفاوت کنار هم می‌چینیم. در هر اپیزود راجع به خواننده یا خالق اثر توضیحاتی می‌شنوید که احتمالا نگاه شما را نسبت به سبک موسیقی یا خواننده آن اپیزود تغییر می‌دهد؛ همچنین  فیلمی معرفی می‌کنیم که با کلیت اپیزود در ارتباط است

ما می‌خواهیم ساده از کنار موسیقی رد نشویم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند