hero2

اسماعیل غروی (مترجم کتاب)

اسماعیل غروی (مترجم کتاب)
ساخته شده در 1402/5/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من اسماعیل غروی؛ مترجم کتاب در زمینه علوم سیاسی هستم.  


 

چرا من در حامی باش هستم؟

از آن‌جا که فعالیت ترجمه کتاب امری بسیار زمان‌بر و مشکل است و مترجم باید ساعت‌هایی از زندگی شخصی‌اش بگذرد تا بتواند در این زمینه فعالیت کند، حمایت مالی هرچند کوچک می‌تواند انگیزه‌ای برای ادامه کار و فعالیت باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند