شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    فرشاد قلعه هستم . باریستا یک کافه قدیمی در تهران ، ۷ سال است که دانش آموز قهوه هستم . قهوه دنیای اکنون من است و هنوز گوشه کوچکی از این دنیا را تجربه کردم .

    چرا من در حامی باش هستم؟

    هدف من اینست تا شما را با تجربیات کمی که دارم با قهوه آشنا کنم و شما را وارد دنیای خودم کنم ..

درحال بارگذاری صفحه...