hero2

فرشاد قلعه

فرشاد قلعه
ساخته شده در 1399/4/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

فرشاد قلعه هستم . باریستا یک کافه قدیمی در تهران ، ۷ سال است که دانش آموز قهوه هستم . قهوه دنیای اکنون من است و هنوز گوشه کوچکی از این دنیا را تجربه کردم .

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف من اینست تا شما را با تجربیات کمی که دارم با قهوه آشنا کنم و شما را وارد دنیای خودم کنم ..

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند