hero2

HoseynM840

HoseynM840
ساخته شده در 1399/9/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

بستن یک سیستم گیمینگ

🔥

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


من حسینم و یوتیوب تولید محتوا ویدیو میکنم 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای دریافت حمایت از طرف کسانی که از ویدیو های من خوششان آمد 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند