درباره من:

  • حسین غریبی هستم و بیش از 12 سال است که مشغول ترجمهٔ زیرنویس هستم که اکثر آنها به طور رایگان در اختیار فارسی‌زبانان عزیز قرار گرفته، و در بسیاری از وب‌سایت‌ها ارائه شده و برخی از آنها بدون اجازه مبنای دوبله‌های حرفه‌ای قرار گرفته‌اند.

    برای ادامه‌ی این روند و عرضه‌ی رایگان زیرنویس‌ها، اگر از کیفیت آنها راضی هستید می‌توانید در اینجا از من حمایت کنید. ضمناً می‌توانید در صورت حمایت، با درخواست خود در انتخاب پروژه‌های آینده‌ی من سهیم باشید. اگر تعداد درخواست به حد مناسبی برسد حتما ترجمه خواهند شد.