درباره من:

  • ایده ی سرم اطلاعات زمانی به سر من زد که تعداد زیاد افرادی که می شناختم سوالاتی در خصوص  سلامتی داشتند . اونها نه دنبال این بودند که کامل کامل در جریان موضوعات پیرامون عملکرد بیماری زا قرار گیرند و نه صرفا به دست انها نسخه ای داده شود و گفته شود که بروید داروخانه! اونها دوست داشتن درباره ی موضوع  سلامتیشون به زبان قابل فهم اطلاعات مفیدی را دریافت کنند. 

    این مسئله وقتی جالب تر میشد که با دادن توضیحات همکاری مراجعه کننده در مسیر درمان بیشتر می شد و ناخوشی های درمان برایش قابل تحمل تر!

    در دنیا اطلاعات تخصصی یک موضوع را به صورت قابل فهم در اختیار دیگران قرار می دهند. و به این دست از برنامه ها TOP SCIENCE گفته می شود. هدف اول و مهم  این پادکست نیز در اختیار قرار دادن اطلاعات پزشکی به همین روش است .کاری نو که در ابتدا احتمالا اشکالاتی نیز خواهد داشت و ان شا الله با همراهی شما این اشکالات روز به روز کاهش خواهد یافت.    چرا من در حامی باش هستم؟

    من سعی دارم تا حد امکان تولید پادکست را ادامه دهم ولی تولید محتوا در این زمینه کار پرخرج و زمان بری ست.علی رغم وجود هزینه های تولید با کیفیت ،ارزش محتوای اثر به گونه ایست که شما تاثیر آن را در زندگی خود خواهید یافت. انگیزه ی شخصی خود من در ابتدا اگاه بخشی ست و تا جایی که توان داشته باشم ادامه خواهم داد .در این میان حمایت شما موجب دلگرمی ست