hero2

مشهد روایت

مشهد روایت
ساخته شده در 1402/12/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مسعود نبی‌دوست هستم؛ روزنامه‌نگار مشهدی که دست‌کم از حدود هشت سال پیش، در کنار اشتغالات شخصی، یکی از مهم‌ترین مشغله‌های روزمره‌ام، جمع‌آوری خاطرات کهنسالان مشهدی درباره خاطرات جمعی شهر مشهد است. همیشه می‌دانسته‌ام که ارگان‌ها و نهادها توجه کافی را به فرهنگ عامه ندارند و به‌جز برخی حوزه‌های خاص، روایت‌ها و فرهنگ عامیانه شهر پیرامون گداها و لات‌ها، عموها، دعانویس‌‌‌ها، شکسته‌بندها و … را جمع‌آوری نخواهند کرد. از این جهت در همه این سال‌ها جسته و گریخته به این فعالیت مشغول بوده‌ام. به‌تازگی اما امکان بیشتری برای این فعالیت دارم و به‌صورت پیوسته مشغول جمع‌آوری روایت‌ها پیرامون بیش از صد حادثه، مکان یا شخصیت شهر مشهدم.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

جمع‌آوری منسجم روایت تصویری کار هزینه‌بری است و از سویی حامیان مالی متصل به نهادها، سیاست‌ها و محدودیت‌های خاصی برای جمع‌آوری و انتشار روایت‌ها دارند. به همین دلیل و به‌جهت پرهیز از سوگیری در جمع‌آوری روایت‌ها، به گمانم رسید که استفاده از ظرفیت حامیان مردمی، سیاست درست‌تری است. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند