hero2

Po.vision

Po.vision
ساخته شده در 1400/4/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کیهان مسرت هستم عکاس موبایلگرافر به مدت پنج سال هست عکاسی میکنم.


چرا من در حامی باش هستم؟

هدف حضور در حامی باش حمایت شما عزیزانی هست که در کنار مسیر و علاقه مندی خودم ضمن انجام کار هنری برای شما عزیزان حمایت مالی از طرف شما داشته باشم. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند