hero2

پوریانو

پوریانو
ساخته شده در 1400/6/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کوک کردن پیانو

.

پوریانو هستم؛تو اینستا فعالیت میکنمو ویدیو از آهنگ های معروف با تنظیم خودم میزارم؛و برای پیشرفت و بهتر شدن کیفیت ویدیو هام‌از هر نظر نیاز به دونیت دارم☆

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند