درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    رادیو وستفالیا ، کاری مشترک از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی است که هدف از تولید آن بررسی مسایل روزمره حقوق بین الملل ، تحلیل دعاوی و اختلافات بین المللی ، بازخوانی اسناد مهم حقوقی بین المللی و همچنین آشنا کردن شما با مکاتب حقوقی است .


    چرا من در حامی باش هستم؟

    با توجه به این که رادیو وستفالیا یک فعالیت دانشجویی است و به هیچ ارگان و موسسه ای وابستگی ندارد، برای تامین نیازهای مالی خود نیازمند حمایت مخاطبین خود است . ما برای راه اندازی وبسایت اختصاصی و تهیه لوازم مورد نیاز برای ضبط و تدوین به حمایت شما نیاز داریم .

    ممنون که در کنار ما هستید

درحال بارگذاری صفحه...