hero2

رویتاک

رویتاک
ساخته شده در 1399/2/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ایجاد رویداد های جدید

ایجاد رویدادهای جدید در بستر رویدادهای انتقال تجربه

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رویتاک یک مجموعه همایش های ملی (و بزودی بین المللی) برای اشتراک گذاری ایده ها و تجارب است که توسط تیم رویتاک آغاز شد. این رویداد یک رویداد خصوصی است و هر کس در هر جای ایران می تواند با رعایت قوانین خاص رویتاک، آن را برگزار کند .


چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه یک رویداد نمیتواند بدون جذب حمایت برگزار شود و اولین مسعله در برگزاری رویداد کیفیت آن است که با حمایت افراد برگزار خواهد شد

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

5,000 تومان - تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی ما را برای شماست


تعداد بی نهایت
10,000,000 تومان - اسپانسر رویداد بعدی

در رویداد بعدی رویتاک اسپانسر شوید


تعداد بی نهایت
5,000,000 تومان - گواهی حمایت از رویتاک

اعطای گواهی حمایت از رویداد رویتاک


تعداد بی نهایت