شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    رویتاک یک مجموعه همایش های ملی (و بزودی بین المللی) برای اشتراک گذاری ایده ها و تجارب است که توسط تیم رویتاک آغاز شد. این رویداد یک رویداد خصوصی است و هر کس در هر جای ایران می تواند با رعایت قوانین خاص رویتاک، آن را برگزار کند .


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای اینکه یک رویداد نمیتواند بدون جذب حمایت برگزار شود و اولین مسعله در برگزاری رویداد کیفیت آن است که با حمایت افراد برگزار خواهد شد

درحال بارگذاری صفحه...