hero2

سید حسین حسینی مطلق | برنامه نویس

سید حسین حسینی مطلق | برنامه نویس
ساخته شده در 1401/11/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

برنامه نویس، توسعه دهنده و تکنسین هک و امنیت

حامی جوامع open source بخصوص لینوکس


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در صورتی که از یکی از فعالیت های من، تدریس ها، آموزش ها، نرم افزار ها و هر کدی که زده ام و هر چیزی که ساخته ام استفاده ای برده اید، در صورتی که راضی بوده اید و اگر دوست داشته باشید می توانید از بنده در اینجا حمایت کنید؛ به امید پیشرفت روزافزون علم و فناوری…

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند