hero2

یوکَست

یوکَست
ساخته شده در 1401/1/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کیستم؟

من فیلمساز و عکاس ایرانی هستم و چند سالی ست در ایران زندگی نمی کنم. بعد از مهاجرت و مواجهه با واقعیات دنیای پیرامون، دست به کار شدم و پادکست مستقل راه انداختم. از آغاز کار یوکَست تا لحظه ی ویرایش این صفحه، دو سال می گذرد.

زاویه ی قلم من در یوکَست ملی گرایانه ست.طرفدار عزت ایران، خانواده ی نجیب ایرانی ، جوان خلاق ایرانی و سبک زندگی ایرانی. موافق جریان هایی هستم که به آینده ی دراز مدت ایران مثبت فکر می کنند و منتقد سطحی نگری های داخلی و خارجی که فقط در جهت منافع شخصی، حزبی و بدتر از همه مثلث عِبری، غربی، عربی حرکت می کنند. ترجیح من صادر کردن ایران به بیرون است، و نه وارد کردن بیرون به ایران. اعتقاد دارم در دنیای پیچیده ای زندگی می کنیم و برای پذیرش نوآوری ها بایستی چند بار آنها را از فیلتر شعورمان بگذرانیم.


 

چرا به حمایت شما نیاز داریم؟

تولید محتوا توسط بخش خصوصیِ مستقل، به صرف زمان زیادی نیاز دارد تا جای خالی حامی مالی را پر کند. حمایت مالی می تواند باعث شود تا تولید محتوا منظم و پایدار انجام شود. 

حمایت شما صرف فعالیتهایی نظیر تحقیق و پژوهش، تولید فنی -که خود یک فرایند گروهی است- و نگهداری پایگاههای اینترنتی می شود. اگر توان حمایت مالی ندارید، انتشار و به اشتراک گذاشتن یوکَست، موثرترین یاری از سوی شما خواهد بود. به امید ایران آگاه و متعالی.

یونس محمدی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند