4,922 صفحه
ارزش‌آفرین
8,016,381,119 تومان
حمایت ‌شده‌اند
73,926 حمایت
تعداد حمایت‌ها
108,437 تومان
میانگین حمایت‌ها

برای افراد خلاق و ارزش‌آفرین

تولید کننده محتوا (مقاله، کمیک، موسيقی، پادکست، فیلم، عکس‌، پست‌ و ...) هستید؟ جامعه‌‌ای از مخاطبان شما را دنبال می‌کنند؟ حامی باش بستری مناسب برای شما است.

حمايت جذب کنيد

شما می‌توانيد از حامی باش به عنوان درگاه برای جذب حمايت‌ها استفاده کنيد. حامی باش این امکان را فراهم می‌سازد که با ساخت یک صفحه آنلاین هواداری در کنار تعامل بیشتر با مخاطبان خود، حمایت‌های مالی آن‌ها را به صورت مستمر جذب نمایید

حامی باش

در حامی باش محدوديت زمانی وجود ندارد. صفحه شما تمام سال کار می‌کند و می‌توانيد در هر زمان از شبانه‌روز حمايت‌های خود را برداشت کنيد یا به صورت خودکار در روز آخر هر ماه برای شما واریز می‌گردد

آخرین حمایت‌ها

ترانه گستران ایران
ترانه گستران ایران حمایت: 15,000 تومان
1 ساعت پیش
Kasra KT
Kasra KT حمایت: 50,000 تومان
1 ساعت پیش
Urmiaanimalrescue
Urmiaanimalrescue حمایت: 300,000 تومان
1 ساعت پیش
حمایت از پادکست رخ
حمایت از پادکست رخ حمایت: 100,000 تومان
2 ساعت پیش
Urmiaanimalrescue
Urmiaanimalrescue حمایت: 300,000 تومان
2 ساعت پیش
KomputerKa
KomputerKa حمایت: 10,000 تومان
2 ساعت پیش
نگهبانان زمین
نگهبانان زمین حمایت: 100,000 تومان
2 ساعت پیش
آزاد
آزاد حمایت: 50,000 تومان
3 ساعت پیش

درآمد ما از کجاست؟

%95 برای شما

%5
%95

%5 هزینه حامی باش