درباره حامی باش

سوالی دارید؟ درباره حامی باش را بررسی کنید

حامی باش چیست؟

حامی باش یک روش جدید جذب حمایت‌ مالی مستمر بر اساس مفهوم جمع‌آوری حمایت‌های کوچک است. در این روش نیاز به تعریف یک کمپین نبوده و محدودیت زمان و مبلغ وجود ندارد، بلکه می‌توان با ایجاد یک صفحه و معرفی آن به مخاطبین به صورت مستمر به جذب حمایت مالی حامیان پرداخت.
در اینجا حمایت شوندگان افرادی هستند که با توجه به فعالیتی که انجام می‌دهند، جامعه ای از مخاطبان آن‌ها را دنبال و حمایت می‌کنند. به طور کلی حمایت شوندگان در حامی باش به دنبال دریافت حمایت برای آنچه انجام داده یا انجام می‌دهند، هستند.
حامی باش می‌تواند به افرادی که محتوای رایگان ارائه می‌کنند و همچنین بهبود کیفیت محتوای آن‌ها در گذر زمان کمک کند. در واقع حامی باش بستری برای جذب حمایت‌های مخاطبان این افراد است

حامی باش چگونه کار می‌کند؟

در حامی باش، هر ارزش‌آفرین دارای یک صفحه در سایت می‌باشد که در آن نوع فعالیت و رویکرد خود را مشخص می‌کند و می‌تواند حمایت‌های حامیان خود را دریافت کند.
در این صفحه ، حامی می‌تواند با ارسال حمایت مالی برای هر ارزش‌آفرین، از نظر مالی از ارزش‌آفرین‌ها پشتیبانی کند
ارزش‌آفرین‌ها نیز می‌توانند در صورت علاقه پاداشی را در قبال این کار پیشنهاد دهند
حامی‌ها، خود در خصوص حمایت از ارزش‌آفرین و میزان حمایت تصمیم می‌گیرند

چه کسی می‌تواند صفحه حامی باش راه اندازی کند

همه سازندگان محتوا ، صرف نظر از کاری که انجام می‌دهند ، مخاطبان خود یا محیط فعالیتشان، می‌توانند صفحه‌ی ارزش‌آفرینی خود را افتتاح کنند.