ویدیوها چه قدر بر روی جذب حمایت بیشتر تاثیر دارند؟

ویدیو‌ها، بهترین راه برای برقرارکردن ارتباطی عاطفی با مخاطبانی است که می‌توانند تبدیل به حامیان شما شوند. با استفاده از ویدیوها منظور و داستان شما راحت‌تر منتقل می‌شود و در ادامه با بررسی آمارهای مختلف خواهید دید که حتی می‌تواند باعث جذب بسیار بیشتر حمایت مالی برای شما شود. اگر یک عکس هزاران کلمه سخن …

ادامه مطلب