hero2

پادکست سی‌مرغ

پادکست سی‌مرغ
ساخته شده در 1402/3/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

 

پادکست سی‌مرغ راوی تجربه‌ی آدم‌ها در مواجهه با بیمار و بیماریه. سی‌مرغ جاییه برای آگاهی، آگاهی جمعی ما.

سی‌مرغ اول راهه و برای ادامه دادن مسیرش به حمایت شما نیاز داره.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند