hero2

هفتمین شهر هنر

هفتمین شهر هنر
ساخته شده در 1399/1/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

موسسه هفتمین شهر هنر در سال ۱۳۹۸ تاسیس شد و تولید فیلم جزو کارهای روتین موسسه می‌باشد در کنار تولید فیلم با توجه به درخواست‌های مکرر دنبال کنندگان موسسه مبنی بر آموزش بازیگری، از این‌رو تولید محتواهای آموزش بازیگری را در پیج ایستاگرام شروع کردیم در مدت کوتاهی رضایت دنبال‌کنندگان را جلب کرد اما تولید محتواهای باکیفیت آموزشی کاری طاقت‌فرسا است که به لطف حضور شما مسیر را ادامه دادیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند