hero2

آمنه سلیمانی

آمنه سلیمانی
ساخته شده در 1401/5/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

آمنه هستم و تهران زندگی‌میکنم. رشته ک در آن اموزش دیدم معرق و تولید دکوراتیو های چوبی هست. سال های قبل در همین رشته فعالیت داشتم به دلیل نبود امکانات کارگاهی فعلا به کار رزین و ساخت کارهای کوچک در منزل مشغول هستم ک کفاف هزینه ها نیست و علاقه اصلی من کار با چوب هست 
 

چرا من در حامی باش هستم؟

من با اجرای ایده هایی ک برای ساخت دکوراتیوهای چوبی دارم میتونم محتوای خوب و کارآمدی ایجاد کنم و این هنر و ب عزیزان دیگر هم آموزش بدهم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - دکوراتیو های چوبی


تعداد بی نهایت