hero2

پادکست فارسی آل میدیا | Allmedia

پادکست فارسی آل میدیا | Allmedia
ساخته شده در 1401/2/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

درود. پادکست فارسی آل میدیا رسانه ایست در باب همه چیز. ما در هر قسمت از محتوای مخاطبان بهره مند میشویم. مخاطبانی که هر کدام در زمینه ای تجربه و مهارت دارند. هدف ما آموزش تخصصی نیست بلکه جرقه ی آغازیست برای کسانی که تاکنون دانشی از چگونگی کارکرد آن مهارت نداشته اند و بعد از شنیدن ما مشتاق به کسب تجربه های جدید شده اند.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

تیم ما از حمایت های شما در جهت ارتقاء کیفیت هر قسمت بهره‌مند میشود. ارتقاء کیفیت شامل تهیه ابزار استودیویی برای بهتر شدن کیفیت ضبط صدا، تهیه کتاب، جمع آوری مطالب، دعوت به همکاری ها، ایتترنت پر سرعت برای بارگذاری سریع تر محتوا و غیره میشود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند