hero2

مدیریت بحران

مدیریت بحران
ساخته شده در 1402/5/10
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10 تومان - پاداش

به عنوان تشکر می‌توانم به عنوان مربی بحران در مجتمع مسکونی یا محل کار دوستان جلسه‌ی مواجهه با شرایط اضظراری برگزار کنم.


تعداد بی نهایت