hero2

AkaiTeam

AkaiTeam
ساخته شده در 1403/1/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

تیم ترجمه آکای،‌ مانند بسیاری از تیم های ترجمه، در زمینه ترجمه مانگاهای ژاپنی فعالیت میکند.

 

 


 

این لینک دونیت جهت حمایت شما خوبان از بچه های تیم قرارداده شده است.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند