hero2

Amata.son

Amata.son
ساخته شده در 1402/8/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

آماتا ام و رپ میکنم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

چون نمیخوام واسه درآمد داشتن خودم و روحم رو بفروشم ترجیح میدم گزینه حمایت شدن رو انتخاب کنم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند