hero2

تستچی.andraj

تستچی.andraj
ساخته شده در 1402/4/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خیریه و کتاب

قصد دارم با چهل درصد حمایت های شما برای مناطق حاشیه نشین بسته های خوراکی بخرم و با سی درصد دیگر کتاب بخرم و سی درصد باقی مانده را برای کمک به حیوانات خرج کنم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من کاربر اندراج از تستچی هستم من وبلاگ های علمی در تستچی میذارم
 

چرا من در حامی باش هستم؟

متاسفانه کتابخوانی در کشور خیلی کم شده و یکی از دلایل آنها قیمت بالای کتاب هاست قرار است با حمایت شما نصف مبلغ برای خرید کتاب و نصف دیگر برای خرید مواد خوراکی برای افراد در مناطق حاشیه نشین مصرف شود 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - ارسال تصویر بسته های کمک برای حامی


تعداد بی نهایت