hero2

ANTI.FACT

ANTI.FACT
ساخته شده در 1401/3/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام. من امیرم، دانشجوی پزشکی، مقداری در تاریخ و رسانه مطالعه داشتم و دغدغه م جنگ شناختی و روانی رسانه هاست و سعی میکنم در حد توانم به خودم و بقیه در برابر هجوم این رسانه ها کمک کنم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

با توجه به اینکه دانشجوعم و برای خرج و مخارجم به یک سری کارا مثل ترجمه مشغولم، خیلی وقت نمیکنم به این فعالیت رسانه ای برسم، پس به حمایت شما نیاز دارم تا بتونم وقت و تمرکز بیشتری روی این کار بذارم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند