hero2

Astrazenecairan

Astrazenecairan
ساخته شده در 1400/12/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سازمان بهداشتی در جهت رفع کمبود های بهداشتی مناطق محروم، آموزش های لازم در مورد واکسن‌، پیشگیری و آموزش های لازم افراد و تشکل های مردم نهاد در این موارد


 

چرا من در حامی باشم؟

بیماری های مسری، ساختار زنجیره ای انتقال دارند، با کمک به این سازمان امکان شکستن زنجیره بیشتر میشود، از خودمان شروع کنیم❤️.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند