hero2

Bi zaman

Bi zaman
ساخته شده در 1400/11/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

 

 بی زمان
         اثری کرئوگرافیک از: 
                             
                             پروین هادی نیا

درباره مسیرِ بی زمان :

بی زمان سال 1398 با یک ایده اصلی آغاز شد، با خلاقیت و جستجوی همه اعضای گروه، شکل خود را یافت. اما بیزَمان، بی زمان شد و در سالهای کرونا تنها در دل و ذهن و زندگی سازندگانش جاری بود. برخی ماندند، برخی رفتند، برخی ملحق شدند تا سرانجام در سال 1400 "بی زمان" روی صحنه حاضر است تا حرفهایش را حرکت کند.
" گروه Beez "

 


اگر دوست دارید مارو حمایت  کنین 🙏

 

 

             🙏If u woul like  support us

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند