hero2

Blank

Blank
ساخته شده در 1401/1/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هزینه مترجم های ناول

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما تیم بلنک هستیم و هدفمون بالابردن کیفیت کارها هست و کاری کنیم شما از خونده خودتون روزی پشیمون نشید.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت شما هر چند کم باعث پیشرفت و کم شدن خرج تیم میشود.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند