hero2

Changiz art

Changiz art
ساخته شده در 1401/5/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید قلم نوری برای بالا بردن کیفیت کار

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

چنگیز هستم‌ در زمینه ساخت انیمیشن نقاشی دوبله فعالیت میکنم 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

از اونجایی که محتوا خاصی میسازم باید از جایی حمایت میشدم و نیاز به یه رابط داشتم که حامی باش گذینه عالی و مطمعنی بود 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند