hero2

کست باکس

کست باکس
ساخته شده در 1400/12/18
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

300,000 تومان - طرح برنزی

جهت پیگیری مراحل حمایت از پادکست شما

اسکرین پرداخت خود را به ایدی تلگرام لینک شده ارسال نمایید


تعداد بی نهایت
600,000 تومان - طرح نقره ای

جهت پیگیری مراحل حمایت از پادکست شما

اسکرین پرداخت خود را به ایدی تلگرام لینک شده ارسال نمایید


تعداد بی نهایت
900,000 تومان - طرح طلایی

جهت پیگیری مراحل حمایت از پادکست شما

اسکرین پرداخت خود را به ایدی تلگرام لینک شده ارسال نمایید


تعداد بی نهایت