hero2

Cat-player

Cat-player
ساخته شده در 1400/12/05
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من Cat-player هستم و در اپارات فعالیت میکنم امیدوارم بتونم دل شما رو شاد کنم
 

چرا من در حامی باش هستم؟

خوب من برای اینکه بتونم چیز های بیشتری بخرم به حامی باش اومدم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند