hero2

حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست

حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست
ساخته شده در 1400/10/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کمپین بزرگ همگانی کمک مومنانه

قصد داریم با حمایت شما عزیزان خیر محترم با خرید بسته های مختلف از قبیل بسته تحریر و بسته معیشتی و... به خانواده های بی بضاعت دلی را شاد کنیم که قطعا دلیل این شمادی حمایت شما خیرین محترم بوده است. 

با کمک رسانی و حمایت شما عزیزان خیرین محترم 

کودکانی را به شادی و خوشنودی برسانیم. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند