hero2

دور مشروطه خواهان

دور مشروطه خواهان
ساخته شده در 1402/10/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

جامعه ایران هنوز در بستر جنبش مشروطیت گام برمی دارد. هنوز مسائل حل نشده این جنبش مردم ایران را رنج می دهند. داشتن تصویر ذهنی صحیح از جنبش مشروطیت ایران راه را برای شناخت جریانات اجتماعی و سیاسی امروز جامعه هموارتر میکند. در اینجا سعی میشود با استفاده از منابع دست اول، اجزاء جنبش مشروطیت ایران و درهمکنش آنها بر یکدیگر روشن تر شود. سعی می کنم سردرگمی برخی هموطنانم در راهی که پدرانشان انتخاب کرده اند را کاهش دهم. 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

من یک تیم یک نفره هستم و تهیه و انتشار این پادکست را در کنار دیگر کارهای خود انجام می دهم. دریافت کمک می تواند کیفیت تولید محتوی را افزایش داده و راه تهیه منابع معتبر را هموارتر نماید. انگیزه من در این کار ایجاد یک کسب و کار نیست. ولی آموخته ام که گاهی تولید ارزش برای جامعه هدف در عملکرد مالی آن انعکاس یافته و اندازه گیری می شود. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند