hero2

Darkast | دارکست

Darkast | دارکست
ساخته شده در 1402/1/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من ارس هستم و بخاطر التماس درخواست های شما زحمت کشیدم و این صفحه رو راه اندازی کردم تا شما دونان بتونید باج و خراج خودتون رو تقدیم درگاهم کنید باشد که از شراره های خشمم در امان بمانید.

"چنین گفت لرد ارس کبیر"
 

چرا من در حامی باش هستم؟

محتوای دارکست تا همیشه رایگان بوده و هست و خواهد بود ولی شما موظفین که باج و خراجتون رو بپردازید. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند