hero2

حمایت مالی

حمایت مالی
ساخته شده در 1401/5/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کمپین حمایت از صنایع دستی ایران  معرفی خود و محصولات


 

چرا من در حامی باش هستم؟

بیان مشکلات هنرمندان و طراح ها و کمک به آنها از حمایت های مردم میسر است 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند