hero2

دایینین

دایینین
ساخته شده در 1401/3/10
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - ردیف 1/Tier 1

اضافه شدن اسم شما به تیتراژ پایانی جدیدترین ویدیو.

(به ازای خرید هر Tier = اسم شما در آخر ویدیو های جدیدتر)


تعداد بی نهایت
30,000 تومان - ردیف 2/Tier 2

اضافه شدن اسم شما به تیتراژ پایانی جدیدترین ویدیو + گرفتن مقام اسمی خاص در سرور دیسکورد.

(در صورت عضو بودن در سرور دیسکورد: اسم دیسکوردتون رو حتماً اضافه کنید.))


تعداد بی نهایت
90,000 تومان - ردیف 3/Tier 3

اضافه شدن اسم شما به تیتراژ پایانی جدیدترین ویدیو + گرفتن مقام اسمی خاص در سرور دیسکورد + خوانده شدن اسم شما توسط بنده در بخش مختص به حامیان مالی در جدیدترین ویدیو.

(در صورت عضو بودن در سرور دیسکورد: اسم دیسکوردتون رو حتماً اضافه کنید.)) 


تعداد بی نهایت