hero2

Everything From Everywhere | همه چیز از همه جا

Everything From Everywhere | همه چیز از همه جا
ساخته شده در 1401/4/02
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - تبلیغ شما در قسمت روزانه های وبلاگ به مدت 1 روز

با واریز مبلغ گفته شده و ارسال عکس واریز شد و تاریخ دقیق به آیدی تلگرام t.me/abd_efe همراه با متن و لینک تبلیغ فرآیند انجام می شود . (تبلیغات بررسی میشود و نباید با قوانین جمهوری اسلامی مقایرت داشته باشد و …)(نسخه کامل قوانین در صفحه موجود است)


تعداد بی نهایت
40,000 تومان - تبلیغ شما در قسمت روزانه های وبلاگ به مدت 7 روز

با واریز مبلغ گفته شده و ارسال عکس واریز شد و تاریخ دقیق به آیدی تلگرام t.me/abd_efe همراه با متن و لینک تبلیغ فرآیند انجام می شود . (تبلیغات بررسی میشود و نباید با قوانین جمهوری اسلامی مقایرت داشته باشد و …)(نسخه کامل قوانین در صفحه موجود است)


تعداد بی نهایت
100,000 تومان - تبلیغ شما در قسمت روزانه های وبلاگ به مدت 12 روز

با واریز مبلغ گفته شده و ارسال عکس واریز شد و تاریخ دقیق به آیدی تلگرام t.me/abd_efe همراه با متن و لینک تبلیغ فرآیند انجام می شود . (تبلیغات بررسی میشود و نباید با قوانین جمهوری اسلامی مقایرت داشته باشد و …)(نسخه کامل قوانین در صفحه موجود است)


تعداد بی نهایت
30,000 تومان - تبلیغ شما پایین یکی از مطالب پست شده به مدت دو روز

با واریز مبلغ گفته شده و ارسال عکس واریز شد و تاریخ دقیق به آیدی تلگرام t.me/abd_efe همراه با متن و لینک تبلیغ فرآیند انجام می شود . (تبلیغات بررسی میشود و نباید با قوانین جمهوری اسلامی مقایرت داشته باشد و …)(نسخه کامل قوانین در صفحه موجود است)


تعداد بی نهایت
80,000 تومان - تبلیغ شما پایین دوتا از مطالب پست شده به مدت 4 روز

با واریز مبلغ گفته شده و ارسال عکس واریز شد و تاریخ دقیق به آیدی تلگرام t.me/abd_efe همراه با متن و لینک تبلیغ فرآیند انجام می شود . (تبلیغات بررسی میشود و نباید با قوانین جمهوری اسلامی مقایرت داشته باشد و …)(نسخه کامل قوانین در صفحه موجود است)


تعداد بی نهایت