hero2

نمایش اکوئوس

نمایش اکوئوس
ساخته شده در 1401/4/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

نمایش اکوئوس چهارمین تولید تئاتری گروه جریان چهارم است.گروهی که از سال ۹۵ فعالیت هنری خود را شروع کرد.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

نمایش اکوئوس با بیش از ۲۰۰۰ مخاطب از پربیننده‌‌ترین نمایش‌های سال ۱۴۰۰ بوده است.

این پروژه با توجه به رضایت و درخواست مخاطبان برای اجرای مجدد نیازمند حد‌اقل صد میلیون تومان بودجه میباشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند