hero2

GHmanga

GHmanga
ساخته شده در 1401/10/17
3
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

GHmanga

 

تیم ترجمه مانهوا و مانگا و مانها
 

حمایت شما (کم یا زیاد) خیلی برای تیم ما ارزش داره!

این لینک فقط و فقط برای انرژی گرفتن از طرف شماست :⁠-⁠)

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

3 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند