hero2

Jerjis

Jerjis
ساخته شده در 1402/12/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

چنل جرجیس یک چنل دوستانست

متن هایی که نوشته میشه میتونه هم چرت و پرت باشه هم درد و دل


 

چرا من در حامی باش هستم؟

به سیگار خیلی علاقه زیادی دارم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند