hero2

قبیله کمپانی

قبیله کمپانی
ساخته شده در 1402/9/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

کمپانی قبیله درواقع یک شرکت استعداد یابی فعال و متمرکز بر روی استعداد های رپ فارسی الخصوص شهر تهران می باشد . حتما برای دیدن ویدیو های حمایتی ما به شبکه های اجتماعی ما سر بزنید 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند