hero2

گروثمان

گروثمان
ساخته شده در 1401/3/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

گروثمان چیست؟

به گروثمان، سرای نور و سرود خوش آمدید. ما همه در ذهنمان تصویری داریم که اگر جهان آنگونه باشد جای بهتری برای زیستن است. ما اینجاییم تا این تصاویر را با هم به اشتراک بگذاریم. جهان بهتر با انسان های بهتر ساخته می شود از این رو ما به دنبال آن هستیم که همواره خود را رشد دهیم تا به «من» بهتری تبدیل شویم و در راستای ساخت جهانی که جای بهتری برای زیستن است با یکدیگر تلاش کنیم.


 

شما چگونه می‌توانید به گروثمان کمک کنید؟

هر کسی که وارد گروثمان می‌شود، برای خودش خویشکاری در راستای بهتر کردن جهان پیرامون بر می‌گزیند. این خویشکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف باشد و به شیوه مختلف بر جهان پیرامون اثرگذار باشد. شما با حمایت از گروثمان می توانید از کسانی که این ایده‌ها را دارند حمایت کنید و در گسترش مفهوم خویشکاری سهیم شوید.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند