hero2

حلقه‌ی مطالعاتی یک‌چند

حلقه‌ی مطالعاتی یک‌چند
ساخته شده در 1402/10/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

یک‌چند حلقه‌ای مطالعاتی‌ست که حول محور علوم اجتماعی تشکیل شده‌است. ما در یک‌چند معتقدیم هم‌کلامی و هم‌کاری در مطالعه و گفتگو، راهی‌ست برای رسیدن به ایده‌هایی که بتوان با آن درباره وضعیت خودمان سخن بگوییم. حمایت از حلقه مطالعاتی یک‌چند کمکی به حفظ استقلال و تداوم فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی آن در راستای ترویج و اشاعه علوم اجتماعی می باشد

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند