hero2

Hamedkhan

Hamedkhan
ساخته شده در 1401/1/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

حامد هستم و در ژاپن زندگی میکنم و میخوام در مورد حقیقت های ناگفته این کشور برای مردمم توضیح بدم و دوست دارم از طرف شما حمایت بشم .

 


 

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند