hero2

Hami

Hami
ساخته شده در 1402/7/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید دستگاه های پزشکی برای کودکان نیازمند

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما یک گروه هستیم که در تلاش برای کمک به افراد و کودکان نیازمند و خرید لوازم پزشکی و درمانی برای آنها میباشیم.

 

هرکس هرچقدر در توانش بود اگه کمک کنه واقعاً ممنون می شیم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند